تولید و پخش ظروف پیوتر و آنتیک پویان کادو از بهترین محصولات بازار

فضایی فوق العاده با استفاده از ظروف دکوری پویان کادو

نام محصول:بیسکوییت خوری مربع درب شیشه
کد محصول:2076
توضیحات:

نام محصول:شکلات بلور آبگز
کد محصول:131
توضیحات:آبکاری آنتیک

نام محصول:
کد محصول:
توضیحات:

نام محصول:شیرینی خوری 2طبقه کف آینه
کد محصول:114
توضیحات:قطرطبقه اول:32CM_قطرطبقه دوم:24CM

نام محصول:گزخوری
کد محصول:127
توضیحات:قطر 24cm

نام محصول:رولت خوری دو دسته
کد محصول:209
توضیحات:

نام محصول:شیرینی خوری مربع دو طبقه هندی
کد محصول:129
توضیحات:قطرطبقه اول:29CM_قطرطبقه دوم:20CM

نام محصول:میوه خوری تک پایه
کد محصول:111
توضیحات:آبکاری فورتیک

نام محصول:میوه خوری تک پایه
کد محصول:111
توضیحات: آبکاری آنتیک

نام محصول:میوه خوری و آجیل خوری طرح تاجی
کد محصول:از کوچک تا بزرگ 146-145-144
توضیحات:قطرسایزکوچک:22cm-قطرسایزمتوسط:25cm-قطرسایزبزرگ:27cm

نام محصول:میوه خوری و آجیل خوری طرح میخک
کد محصول:از کوچک تا بزرگ 146-145-144
توضیحات:قطرسایزکوچک:22cm-قطرسایزمتوسط:25cm-قطرسایزبزرگ:27cm

نام محصول:بیسکوییت خوری گنجشک تاجی
کد محصول:142
توضیحات:قطرسایزکوچک:قطر28cm

نام محصول:شیرینی خوری استاتیک
کد محصول:226
توضیحات:قطر30cm